Handelsmissie watertechnologie Frankrijk - 13 t/m 16 februari 2012

12.07.2011 Auteur: TRANSFER

  

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert TRANSFER Consultancy in samenwerking met de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) en met medewerking van het Netherlands Water Partnership (NWP) een handelsmissie naar Frankrijk om Nederlandse leveranciers en dienstverleners actief in de watertechnologie in contact te brengen met Franse afnemers en counterparts. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

Matchmaking door professionals

Het hoofddoel van deze handelsmissie is om de Nederlandse sector op de kaart te zetten als innovatief, vakkundig, betrouwbaar en aanbieder van integrale (turn-key) oplossingen. Tijdens deze missie bieden wij u de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de enorme kansen die Frankrijk momenteel biedt. De missie omvat o.a.:

  • Een seminar gericht op kennismaking met de Franse watertechnologie sector, kennisuitwisseling en het delen van best practices.
  • 6 tot 9 individuele afspraken op maat met voor u relevante Franse zakenpartners die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar blijven (waterbeheerders, projectontwikkelaars, aannemers, eerstelijns toeleveranciers, agenten of distributeurs).
  • Collectief bedrijfsbezoek aan grote Franse waterbeheerders/ projectontwikkelaars. (vooruitstrevende en richtingbepalende bedrijven als Veolia Water of Saur).
  • Collectieve bezoeken aan rioolwaterbehandelingsfaciliteiten en waterbeheerders/ projectontwikkelaars.
  • Toegang tot en beschikking over een professionele (lokale) consultant die bekend is met de Franse regelgeving en de overheidsplanning inzake de watersector.
  • Tenslotte wordt u meegenomen in diverse Franse publicaties. U kunt hierbij denken aan persberichten en de missiebrochure

Franse markt voor watertechnologie

  • Frankrijk is één van de grootste spelers als het gaat om de waterindustrie, met gerenommeerde bedrijven als Veolia en Suez. Desondanks zijn er vele facetten die nog verbeterd kunnen worden. Zo springen de tekortkomingen in het management van waterstructuren, het beperkte aantal technologische innovaties ten behoeve van de waterzuivering en het imago van de sector, dat internationaal weinig tot de verbeelding spreekt, in het oog. Feit is verder dat Frankrijk al jaren niet voldoet aan de Europese normen voor gemeentelijke waterzuivering.
  • Vele grote waterbedrijven in Frankrijk hebben begrepen dat om succesvol en winstgevend te zijn binnen deze sector, buitenlandse toelevering en outsourcing van bepaalde activiteiten essentieel is. Hier zou het Nederlandse bedrijfsleven meer gebruik van moeten maken. Nederland kent grotendeels dezelfde problematiek, maar heeft een voorsprong opgebouwd als het gaat om oplossingen.
  • De totale Franse markt voor waterbehandelingsapparatuur en aanverwante diensten wordt momenteel geschat op USD 23 miljard. Kansrijke producten vormen onder andere oplossingen voor ‘stormwater management’, ‘afvalwater- en slibverwerking’, ‘stand-alone rioolwaterzuiveringsinstallaties’, ‘remote monitoring technologie’, ‘analytische instrumentatie’ en ‘filters, membranen en waterhergebruik’.
  • Recent Frans onderzoek naar de industriële sectoren in de ‘groene’ economie die voor Frankrijk van strategisch belang zijn, waaronder water en waterzuivering, bewijst dat er onvoldoende ontwikkeling of implementatie van bepaalde technologieën is (waaronder sensoren, besturingssystemen, niet collectieve waterafhandeling, duurzame watersystemen en milieutechniek). Hier wil Frankrijk zo snel mogelijk verandering in brengen.

Voorlopig programma
Klik hier voor een indruk van het voorlopige missieprogramma. 

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 950,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het hierboven genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening.

Digitaal aanmelden
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 28 oktober 2011. Aanmelden kan uitsluitend via deze website van Agentschap NL. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven, echter bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. Maximaal kunnen 13 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven! Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek.

Algemene informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met:
TRANSFER Consultancy
Dhr Jan Willem van Bokhoven
Tel. 010-478 07 60

Tevens kunt u contact opnemen met:
Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM)
Mw Trudi van Spankeren
Tel. 079-3531264 / 06-57577008
E-mail: trudivanspankeren@globalmatching.nl