WTC-handelsmissie naar Brazilië - 9 t/m 12 oktober 2011

13.07.2011 Auteur: TRANSFER based on WTCAA

WTCAA (WTC Almere Area) organiseert van 9 tot 12 oktober in collegiale samenwerking met WTC Twente een handelsreis naar Brazilië bestemd voor ondernemers/bedrijven die hun intercontinentale markt willen uitbreiden richting Zuid-Amerika. 

De handelsreis valt samen met de jaarlijkse General Assembly (GA) van de internationale WTC Association, georganiseerd door WTC São Paulo, het grootste WTC in Latijns-Amerika. De GA wordt bijgewoond door honderden vertegenwoordigers van WTC’s uit de gehele wereld alsmede door leden van de aan deze WTC’s verbonden businessclubs. Ook uit Nederland zal een aantal WTC’s vertegenwoordigd zijn.

WTCAA werft hiervoor deelnemers in de eigen regio Gooi-, Eem- en Flevoland (GEF) alsmede via de overige WTC’s in Nederland; daarbij ligt het accent op de regio’s van de WTC’s Amsterdam, Schiphol en Rotterdam.

Deze missie vormt de uitgelezen kans om in één van de leidende wereldeconomieën effectieve zakelijke relaties op te bouwen. Naast het programma van de GA zullen er door TRANSFER op basis van de individuele wensen van de deelnemers business matchings worden georganiseerd met geïnteresseerde zakenpartners in Brazilië.

Op woensdagavond 6 juli jl. vond een informatiebijeenkomst plaats in het WTC Carlton om de belangstelling voor deze handelsmissie te peilen. TRANSFER was hierbij aanwezig en sprak achtereenvolgens over de volgende onderwerpen: economische ontwikkeling, tendensen, marktkansen, knelpunten, aanbevelingen en matchmakingproces. Ook aanwezig was Rutger Scharloo, die ooit via TRANSFER Brazilië verkende. Scharloo is als Project Manager werkzaam bij Sensation International en sinds een aantal jaar betrokken bij de organisatie van het evenement Sensation White in São Paulo, dat zeer succesvolle edities achter de rug heeft. De afgelopen twee jaar trok dit evenement meer dan 40.000 bezoekers.

Meer informatie en aanmelding voor deze unieke reis!
Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven. Indien u vragen heeft of interesse heeft in deelname, dan kunt u contact opnemen met WTCAA:
Dhr Hans van Efferink, Tel.: +31 (0) 36-548 5020, E-mail: j.ve@inter.nl.net
Mw Patricia van Giessen, Tel.: +31 (0) 36-548 5020, E-mail: p.vgiessen@wtcaa.nl