Aankondiging: Inkomende handelsmissie uit Spanje - Integrale Zorg

Auteur: Transfer LBC

 

Geachte lezer,

Via deze weg brengen we u graag op de hoogte van de inkomende handelsreis Integrale Zorg uit Spanje die Transfer Consultancy organiseert, in samenwerking met de Kamers van Koophandel Brabant en Midden-Nederland. Het bezoek zal van 13 t/m 17 februari 2012 plaatsvinden. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

Marktkansen Spanje:
Spanje biedt uitgelezen kansen voor Nederlandse MKB-ers, zorg- en kennisinstellingen en verzekeraars actief in de ouderenzorgsector. De toenemende vergrijzing in Spanje leidt tot een sterke behoefte aan innovatieve en kostenbesparende oplossingen in deze sector. Hierdoor ontstaan diverse marktkansen voor Nederlandse ondernemingen. Het aantal ouderen in Spanje is de afgelopen jaren explosief gegroeid en deze trend zet zich voort. Vanwege sociaaleconomische ontwikkelingen zijn traditionele patronen aanzienlijk veranderd. Een betere economische situatie heeft geleid tot een hogere kwalitatieve zorgvraag van de Spaanse 65-plusser. Daarnaast nemen kinderen steeds minder vaak de zorg voor hun ouders op zich. De sterke behoefte onder Spaanse ouderen om in hun eigen woning te blijven wonen leidt tot een nieuwe zorgvraag. Hier wordt door Spaanse instellingen tot dusverre nog weinig op in gespeeld.

Om hieraan te voldoen is in Spanje grote behoefte aan innovatieve producten, technologie en kennis om de sector verder te ontwikkelen en tegelijkertijd meer preventief en kosten-effectief te gaan werken. Nederland is pionier op het gebied van het bieden van integrale zorgverlening waarbij gezondheidszorg en sociale zorg worden gecombineerd.
Daarnaast zijn Nederlandse ondernemingen sterk en onderscheidend in het bieden van zorg op maat, het ontwikkelen van innovatieve zorgtechnologieën, aanpassingen in woningen, preventie en het omgaan met de nieuwe vraag naar kleinschalige integrale ouderenzorg. Vanuit dit oogpunt zullen er tal van mogelijkheden ontstaan voor Nederlandse private initiatieven om in deze Spaanse behoeften te voorzien.

Wat kunt u verwachten?
De Spaanse delegatie zal kennis maken met toonaangevende Nederlandse projecten en organisaties via een aantal collectieve bezoeken.

Daarnaast worden 2 individuele matchmakingssessies georganiseerd waar de delegatie -bestaande uit vijftien beslissers uit de Spaanse ouderenzorgsector- in contact wordt gebracht met producenten en technologieleveranciers, verzorgingscentra, verzekeringsbedrijven, overheidsorganen evenals distributeurs en onderzoekscentra in de sector. Klikt u voor de huidige lijst Spaanse deelnemers (versie 04-01-2012).

Deze matchmakesessies vinden plaats op:

Woensdagochtend 15 februari in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Eindhoven in samenwerking met KvK Brabant

Donderdagmiddag 16 februari in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Utrecht in samenwerking met KvK Midden-Nederland.

Deelname en kosten
Deelname voor de individuele matchmakegesprekken staat open voor alle geïnteresseerde Nederlandse bedrijven actief in de ouderenzorgsector. Deelnamekosten bedragen slechts 75 euro (excl. btw) per bedrijf.

U kunt zich tot uiterlijk 27 januari 2012 inschrijven voor de handelsmissie via de website van EVD/Agentschap NL. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, neem dan contact op met een van de consultants van Transfer of van de Kamers van Koophandel.

Transfer Consultancy
Jan Willem van Bokhoven
Tel: 010-478 07 60

Kamer van Koophandel Brabant
Dhr Ad van Abeelen
Tel: 040-232 32 47

Kamer van Koophandel Midden-Nederland
Dhr Wim Schraverus
Tel: +030-239 66 64