Economische missie naar Brazilië met staatssecretaris Henk Bleker, 23 t/m 30 november 2011

15.08.2011 Auteur: NL EVD Internationaal

Van 23 t/m 30 november a.s. vindt er een economische missie naar Brazilië plaats onder leiding van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker. Het doel van dit bezoek is het verstevigen van de bilaterale economische betrekkingen, het bevorderen van de wederzijdse handel en investeringen, en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van technisch-wetenschappelijke samenwerking en innovatie. De missie biedt u als ondernemer de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Braziliaanse zakenpartners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die deze enorme groeimarkt te bieden heeft. Daarnaast zal de staatssecretaris in de gesprekken met zijn ambtgenoten waar mogelijk ook individuele belangen van de meereizende bedrijven behartigen. TRANSFER zal deze keer wederom de matchmaking voor de deelnemende bedrijven verzorgen.

Meer informatie
Aanmelden
Meer over de missie
Programma

Brazilië
De federale republiek Brazilië telt 192 miljoen inwoners en is met ongeveer 8.5 miljoen km² bijna 205 keer zo groot als Nederland. Het land beslaat bijna de helft van Zuid-Amerika en is in oppervlakte het vijfde land ter wereld. Brazilië is een van 's wereld snelst groeiende 'opkomende markten'. De wereldwijde economische crisis heeft de Braziliaanse economie slechts een minimale krimp bezorgd (-0,2 % in 2009), waarna de groei weer doorzette (+7,5% in 2010). Onder meer een groeiende koopkracht van eigen bevolking heeft hiervoor gezorgd. Naar verwachting zullen grote evenementen als het WK 2014 en de Olympische spelen van 2016 de Braziliaanse groei nog een extra impuls geven.

Focus
De focus van deze missie ligt op de sectoren:

 • Agro-industrie
  Verduurzaming van de agro-ketens; soja, hout, biobrandstoffen en veehouderij. Export van kennis en technologie voor land- en tuinbouw alsook voedselverwerkende industrie
 • Energie
  Geavanceerde olie-en gasindustrie. incl. offshore en aanpalende maritieme sector. Toelevering ten behoeve van de olie-, gas- en biofuels-industrie
 • Water
  Waterbeheer, drinkwater, afvalwaterzuivering.
 • Toelevering WK Voetbal 2014 en Olympische Spelen 2016
  incl. bezoek aan de Transpoquipbeurs in Sao Paulo en de Soccerex beurs in Rio(diverse sectoren)

Meer informatie over de focussectoren

In het kort
Wat : Economische Missie naar Brazilië met staatssecretaris Bleker
Wanneer : 23 t/m 30 november 2011
Waar : Sao Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia
Aanmelden : aanmelden voor 15 september 2011 via www.agentschapnl.nl/missies/brazilie
Kosten : 950 euro per bedrijf (reis- en verblijfkosten, alsmede individuele kosten voor tolken en vervoer in het kader van individuele matchmaking zijn voor eigen rekening)
Organisatie : Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal

Meer informatie bij NL EVD Internationaal: