Handelsmissie milieu- en energietechnologie naar Mexico een groot succes

10.11.2011 Auteur: Transfer

Mexico Stad en Querétaro
24 t/m 28 oktober vond de uitgaande missie naar Mexico plaats. Deze missie werd georganiseerd door de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM), en TRANSFER Latin Business Consultancy.

Het doel van de missie was om Nederlandse bedrijven die milieu- en energietechnologieën ontwikkelen, in contact te brengen met geïnteresseerde Mexicaanse counterparts door middel van collectieve bezoeken en individuele matchmaking. De missie is zeer succesvol verlopen en de deelnemers waren meer dan tevreden.

Maandag de 24e vond de kick off plaats in Mexico Stad. 's Ochtends werden de deelnemers verwelkomd en werd het programma geopend door de heer Wouter Lok van de Nederlandse Ambassade. De Nederlandse delegatie werd met veel genoegen ontvangen te meer daar de Nederlandse ambassade te Mexico de milieu- en energiesector onlangs had aangewezen als interessante en kansrijke gebieden voor Nederlandse bedrijven. Tot kort geleden was de Mexicaanse energiesector namelijk grotendeels in publieke handen. Door de lage productiecapaciteit van elektriciteit, de verouderde infrastructuur en het gebrek aan investeringen wordt de Mexicaanse overheid gedwongen om de private sector te laten participeren. De markt is de laatste 5 jaar dan ook in toenemende mate geopend voor nationale en internationale energiespelers.
 

Na de verwelkoming van de Nederlandse ambassade volgde een informatieve presentatie van Pricewaterhousecoopers (PwC). Diezelfde middag stonden per deelnemer tenminste twee op maat gemaakte afspraken met Mexicaanse counterparts op het programma. Dinsdag 25 oktober stond helemaal in het teken van individuele bezoeken. Tijdens deze op maat gemaakte matchmaking sessies zijn vruchtbare gesprekken gevoerd die hebben geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe marktinformatie. Tijdens het avondprogramma werd door de Nederlandse ambassade een druk bezochte netwerkborrel in het Heineken house georganiseerd.

De woensdag brachten de deelnemers een uniek bezoek aan de Túnel Emisor Oriente (TEO) oftewel de oostelijke emissie tunnel. Dit is een project gestart door de Mexicaanse federale regering ter bescherming van de bevolking. De omgeving van Mexico stad, met haar meer dan 25 miljoen inwoners, heeft namelijk regelmatig te kampen met overstromingen. De TEO, met een lengte van 62 km, is de langste rioolwatertunnel ter wereld in aanbouw waarvan 3 van de 6 tunnels al in werking zijn. Op strategische plekken zijn grote waterzuiveringsinstallaties in aanbouw, waarvan sommigen met buitenlandse technologie. Dit bezoek was een speciale kans voor Nederlandse toeleveranciers aangezien het voor veel Mexicanen niet toegankelijk is en strikte regelgeving omtrent bezoek geldt. Met veel lobbyen heeft het Transfer team in samenwerking met de Mexicaanse partner dit dan ook voor elkaar kunnen krijgen.

Diezelfde woensdagavond is de handelsdelegatie vertrokken naar Querétaro, waar veel industrie en milieutechnologie ontwikkeld wordt maar waar nog veel milieu- en energieprojecten opgestart moeten worden.

Op het programma in Querétaro stonden individuele matchmaking sessies en collectieve bezoeken gepland. Onder andere ging de handelsmissie een bezoek brengen aan een van de grootse vuilnisbelten in Querétaro waar biogas uit afval wordt geproduceerd. Tevens is er een bezoek gebracht aan Maccaferri wat één van de wereldleiders op het gebied van milieutechniek en innovatie is. Twee andere informatieve hoogtepunten waren de collectieve bezoeken aan de overheidsorganen van de Mexicaanse deelstaat Querétaro: het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en het Ministerie van Landbouw.

De hele missie is door de deelnemers als zeer positief ervaren. Uit de uitgaande handelsmissie is duidelijk gebleken dat in Mexico nog veel dient te gebeuren op het milieu- en duurzame energie vlak en dat de Mexicaanse bedrijven open staan voor samenwerking.

De door TRANSFER geboden ingangen en de gedegen informatie over de milieu- en technologie sector van Mexico zijn voor de Nederlandse bedrijven van grote toegevoegde waarde geweest gezien de positieve reacties van de deelnemers.

 

 Enkele reacties van deelnemende Nederlandse toeleveranciers:

Full Crew: Mr. Boudewijn Blatter, Country Manager Mexico "Thanks to the coordination of Transfer we have had contact with some interesting local companies during the trade mission in Mexico. They arranged meetings with decision makers to present our company's services.The ideal start to develop local relationships in Mexico."

Thermaflex: Mr. Alex Huis, Manager Latin America "Thanks Transfer, indeed a good mission to Mexico and some interesting new contacts for Thermaflex!"