Handelsmissie metaal Frankrijk - 5 t/m 8 november 2012

31.01.2012 Auteur: Metaalunie/Transfer Latin Business Consultancy

 

Handelsmissie Frankrijk, van 5 t/m 8 november 2012
Île-de-France en Nord/Pas-de-Calais
bezoek beurs Midest

In opdracht van NL EVD internationaal, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, organiseert de Koninklijke Metaalunie in samenwerking met TRANSFER Latin Business Consultancy, een handelsreis voor bedrijven naar Île-de-France en Nord/Pas-de-Calais. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

Franse metaalsector
De Franse metaalsector innoveert continu als gevolg van de 'technology-pull'. De thema’s modernisering en productiviteitsverhoging zijn aan de orde van de dag. Er bestaat een constante vraag naar verfijnde en hoogwaardige machines en modules; de Franse productie kan de gevraagde innovatie of hoogwaardigheid niet altijd bijbenen. De Franse markt biedt dan ook voornamelijk kansen voor Nederlandse metaalbedrijven zoals machine- en modulebouwers en toeleveranciers van producten met een hoge toegevoegde waarde. Île-de-France (Parijs en omgeving) vormt het economische en financiële hart van Frankrijk. De metaalbewerkingindustrie is van oudsher sterk vertegenwoordigd in deze regio. Daarnaast zal Nord/Pas-de-Calais (Lille en omgeving), de derde economische en meest productieve industriële regio voor o.a. de machinebouwindustrie, automotive etc., worden bezocht.

Bezoek beurs Midest
Jaarlijks vindt in het Paris Nord Villepinte Exhibition Centre de Midest beurs plaats: wereldwijd de grootste beurs voor sub-contracting en industriële innovatie. De Midest vormt het ideale platform om 1-op-1 in contact te treden met internationale spelers en Franse bedrijven. Derhalve zal een deel van de individuele matchmaking plaatsvinden op Midest.Deelnamekosten

Deelname staat open voor leden en niet-leden van de Metaalunie. Het intensieve reisprogramma bestaat o.a. uit maatwerk matchmaking (ook op de beurs Midest), bedrijfsbezoeken en een netwerkreceptie. De deelnamekosten zijn beperkt tot € 500,- per bedrijf (excl. reis & verblijf), vanwege een overheidsbijdrage van NL EVD Internationaal, onderdeel van het ministerie van EL&I.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze missie, lees dan de deelnemersvoorwaarden (pdf). U kunt zich online registreren voor de missie via de website van NL EVD Internationaal (Let op: U dient eerst in te loggen). Aanmelding is mogelijk tot 31 augustus 2012. Na aanmelding nemen wij contact met u op om een intakegesprek te plannen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Verlinden, Birgit Voorhuis of Ivonne Dentjens van het team Internationaal Ondernemen van de Metaalunie, tel. 030–6053344, e-mail internationaal@metaalunie.nl. Tevens kunt u contact opnemen met Jan Willem van Bokhoven van TRANSFER Head Office.