Economische missie naar Brazilië met minister Melanie Schultz van Haegen, 9 t/m 13 april 2012

02.02.2012 Auteur: NL EVD Internationaal

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert van 9 t/m 13 april 2012 een economische missie naar Brazilië. De missie staat onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen en doet de steden São Paulo en Rio de Janeiro aan.

Belangrijke aandachtsgebieden tijdens de missie zijn:

• havenontwikkeling & achterlandverbindingen,
• maritiem transport & logistiek,
• intelligent transport systems,
• toelevering scheepsbouw,
• waterbeheer en afvalverwerking.

Deelname aan de missie staat open voor bedrijven uit deze sectoren. Het vormt voor u een uitgelezen kans om de activiteiten op de expanderende Braziliaanse markt te intensiveren.

De missie vindt plaats in de week van de vakbeurs Intermodal in São Paulo. Dit is de grootste beurs op het terrein van logistiek van Zuid-Amerika. Nederland is op deze beurs met een 30-tal bedrijven vertegenwoordigd.

Brazilië
Nederland beschouwt Brazilië als een belangrijke economische partner. Het land is reeds lange tijd politiek stabiel en kent een gedegen macro-economisch en monetair beleid. Brazilië behoort tot de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) waarvan op de langere termijn verwacht wordt dat deze de wereldeconomie mede zullen beheersen. Hoewel de wereldwijde economische crisis niet geheel aan de deur van Brazilië voorbij is gegaan, is Brazilië inmiddels de 6e grootste economie ter wereld. Onder meer een groeiende koopkracht van de eigen bevolking heeft gezorgd voor stabiele economische groei.

Brazilië zal in de komende jaren sterk blijven investeren in (stedelijk) transport en infrastructuur, specifiek ook in en om de zeehavens (en achterlandverbindingen) en in de (lucht)havenontwikkeling. Waterbeheer ( m.n. wateroverlast, -kwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid) en afvalverwerking worden een steeds groter issue, waarbij grote interesse bestaat voor Nederlandse systemen en oplossingen.
Er bestaan groeiende samenwerkingskansen vanwege de grote behoefte aan nieuwe technologieën en innovatie. Zo wordt tijdens het bezoek door de werkgeversorganisatie FIESP een Nederlands – Braziliaanse conferentie georganiseerd over de implementatie van de nieuwe afvalwetgeving.

Meer informatie
Aanmelden
Meer over de missie en het programma


Organisatoren
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt voor de totstandkoming van het programma nauw samen met NL EVD Internationaal, de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in respectievelijk Brasília, São Paulo en Rio de Janeiro, alsmede met samenwerkingspartners als NEA, Amports, Connekt, HbR, HME, NWP en NL Agentschap. TRANSFER zal deze keer wederom de matchmaking voor de deelnemende bedrijven verzorgen.

In het kort
Wat : Economische missie naar Brazilië
Wanneer : van 9 tot en met 13 april 2012
Waar : Brazilië, d.w.z. São Paulo en Rio de Janeiro
Aanmelden : uiterlijk 27 februari 2012 via www.agentschapnl.nl/missies/brazilië
Kosten : 950 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen Rekening. Een reisbureau stelt een groepsarrangement samen voor reis en verblijf.

Nadere informatie over de missie
Over het programma en dossier minister
Ministerie Infrastructuur en Milieu,
Caroline van Heurn
Telefoon: (070) 456 75 06, mobiel: 06-525 96788
E-mail: caroline.van.heurn@minienm.nl
Coördinatie van logistiek en bedrijfslevenprogramma
NL EVD Internationaal,
Erik Hesseling
Telefoon: (088) 602 12 75, mobiel: 06-5252 4365
E-mail: erik.hesseling@agentschapnl.nl