TRANSFER panellid bij NIMD debat over ontwikkelingen in de Andes regio

28.02.2012 Auteur: NIMD

Het NIMD organiseert samen met de Ecuadoriaanse ambassade een debat over democratische processen en economische ontwikkelingen in de Andes regio. Vanuit verschillende hoeken en perspectieven zullen deze processen en ontwikkelingen bekeken worden door deskundigen. Doel van het debat is om te kijken welke rol democratische ontwikkelingen hebben op de economie en hoe het nieuwe Nederlandse overheidsbeleid t.a.v. Latijns Amerika de (handels-) betrekkingen tussen beide regio’s beïnvloed. Waar liggen de gevaren en waar liggen juist de mogelijkheden? En in hoeverre is een stabiele en goed functionerende democratie belangrijk voor de handelsmogelijkheden? De Andes regio is hierbij met name interessant omdat de regio zowel een sterke economische groei doormaakt als een sterke democratisering.

Gerald Baal, algemeen directeur van TRANSFER Consultancy, is gevraagd om op te treden als deskundige en zal in zijn bijdrage nader ingaan op de stijgende marktkansen in Colombia, Ecuador, Bolivia en Peru en de omgevingsvariabelen die hierop van invloed zijn. De andere panelleden zijn Pieter van Geel, oud fractievoorzitter van het CDA, en de Ecuadoriaanse ambassadeur. De Ecuadoriaanse ambassadeur, Z.E. Miguel Calahorrano Camino, is in het verleden ook onder andere Minister van Energie geweest.

De doelgroep voor het debat is breed en laat zich omschrijven als personen die zich professioneel met Latijns Amerika bezighouden. Ambtenaren van EL&I en BuZa, academici (zowel studenten als werknemers van verschillende instellingen), ondernemers, journalisten, professionals van verschillende NGO’s en werknemers van verschillende politieke partijen zijn derhalve van harte welkom.

He debat zal plaatsvinden op donderdag 15 maart in Den Haag, van 09.30 uur t/m 12.30 uur. Voor de volledige uitnodigingsbrief klikt u hier.

Het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) is een non-profit organisatie die zijn oorsprong kent uit een samenwerking tussen de verschillende Nederlandse politieke partijen. Het NIMD verleent assistentie bij democratiseringsprocessen in jonge democratieën over de hele wereld. Zij legt geen democratische modellen op, maar probeert in deze rol zoveel mogelijk te faciliteren aan de lokale partnerorganisaties in ieder land. Hierbij zijn drie pijlers belangrijk, te weten: gezamenlijk initiatieven van partijen om het democratische systeem in hun land te verbeteren, de institutionele ontwikkeling van politieke partijen en pogingen om de onderlinge relaties tussen politieke partijen onderling, maar ook met het maatschappelijk middenveld en de media te verbeteren.