Handelsmissie metaal Brazilië, 19-24 november 2012

07.03.2012 Auteur: Metaalunie i.s.m. Transfer Latin Business Consultancy

In opdracht van NL EVD internationaal organiseert de Koninklijke Metaalunie in samenwerking met TRANSFER Latin Business Consultancy, een handelsreis voor bedrijven naar São Paulo en Rio de Janeiro. Deze handelsreis vindt parallel plaats aan de economische missie onder leiding van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden sluiten zich bij onderdelen van het programma aan. Daarnaast brengt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in dezelfde periode een bezoek aan Brazilië.

Braziliaanse metaalsector
Binnen Latijns-Amerika heeft Brazilië de meest omvangrijke metaalsector, waarbinnen de hightech productie een steeds belangrijkere rol gaat spelen. De Braziliaanse productie van machines voor de metaalsector kan echter niet aan de vraag voldoen en ook de kwaliteit van deze machines is veelal inferieur. Er is behoefte aan hoogwaardige kennis en veel Braziliaanse bedrijven werken daarom met Europese ondernemers. Dit biedt ruime kansen voor Nederlandse ondernemers actief in de machinebouw- en metaalbewerkingsector. Hun knowhow is precies wat Brazilië ontbeert. De investeringen hebben betrekking op de gehele metaalsector. Daarnaast zijn er tal van opkomende investeringsprojecten die kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn investeringen op gebied van infrastructuur, havensector en offshore.

Deelnamekosten
Deelname staat open voor leden en niet-leden van de Metaalunie. Op het missieprogramma staan maatwerk matchmaking, bedrijfsbezoeken, Holland Trade Dinners en netwerkevenementen. Deelnamekosten zijn beperkt tot 950 euro per bedrijf (excl. reis- en verblijfskosten en overige individuele kosten), vanwege een overheidsbijdrage van NL EVD Internationaal, onderdeel van het ministerie van EL&I.


Plaats: São Paulo en Rio de Janeiro, Brazilië
Organiserende instantie(s): Koninklijke Metaalunie i.s.m. TRANSFER Latin Business Consultancy
Inlichtingen bij: Koninklijke Metaalunie
Paul H.J. Verlinden / Ivonne Dentjens
Telefoon: (030) 605 33 44
E-mail: internationaal@metaalunie.nl
Of: Laise de Melo op ons Hoofdkantoor, 010 - 478 07 60
Meer informatie: www.metaalunie.nl  
Deelname: Direct online aanmelden via de website van NL EVD Internationaal
Voorwaarden: Wilt u zich aanmelden voor deze missie, lees dan de deelnemersvoorwaarden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 juni 2012.