Matchmaking missie Offshore Wind sector naar Frankrijk

02.04.2012 Auteur: Cleantech Holland

Vereniging FME-CWM en TRANSFER LBC organiseren in opdracht van NL EVD Internationaal een missie offshore windenergie naar Frankrijk van 24-27 september 2012.

Op 6 april werd de eerste tender gegund voor de bouw van de eerste Franse Offshore Windparken. Daarom wordt voor Nederlandse bedrijven een handelsmissie georganiseerd naar Parijs en de kustregio’s waar de parken gebouwd zullen worden. De missie wordt uitgevoerd onder de vlag van Cleantech Holland en is gericht op de gehele keten van de Offshore Wind sector. Wij bieden deelnemende bedrijven een uitgebreid programma om in contact te komen met Franse bedrijven die betrokken zullen zijn bij de bouw van de windparken. Naast een uitvoerig collectief programma werkt TRANSFER Consultancy per deelnemend bedrijf een individueel matchmakingprogramma uit. De handelsmissie wordt georganiseerd in opdracht van NL EVD Internationaal, waardoor we een interessant programma tegen lage kosten kunnen bieden.

Gaat u mee?
Deze missie is interessant voor bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector en die in contact willen komen met belangrijke Franse spelers (energieconcerns, ontwikkelaars/exploitanten, betrokken overheidsinstanties, brancheverenigingen als SER en FEE). Tijdens deze missie zullen er matchmakingsafspraken worden gemaakt.

Bij deelname vindt een intakegesprek in Nederlands plaats om uw wensen in kaart te brengen. Met deze informatie benaderen wij bedrijven in Frankrijk die voor uw onderneming van belang zijn. Hierdoor zijn tijdens de missie de verschillende matchmaking events doelgericht en effectief voor uw organisatie. Wilt u contacten leggen of zaken doen in de Franse offshore wind markt? Uw inschrijving zien wij graag tegemoet voor 14 mei 2012. Bijgaand treft u het concept programma

Uw kansen
Tender voor bouw Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer en Fécamp toegewezen.

De Franse overheid heeft een vijftal gebieden voor de Noord-Franse kust aangewezen waar maar liefst 1.200 windmolens gebouwd dienen te worden, goed voor 6.000 MegaWatt aan energie. Het is de bedoeling hiermee 3,5 % van het Franse energieverbruik op te wekken. Grote Franse bedrijven als STX, DCNS, Alstom (Ecotechnia), Areva (Multibrid), EDF, GdF Suez/Compagnie staan paraat om een geheel nieuwe Franse bedrijfstak vorm te geven. Op 6 april 2012 werd bekend dat aan het consortium rondom EDF/ Alstom in de eerste tenderronde drie zones zijn toegewezen: Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fécamp (Seine-Maritime) Saint-Brieuc is toegewezen aan het consortium rondom Iberdrola/ Arvea. In het najaar zal een de tweede tender worden uitgeschreven voor nogmaals 3.000 MegaWatt.

Consortia
Een consortium moet minimaal bestaan uit een energiebedrijf, een turbinefabrikant en een specialist in civiele techniek. Één ding hebben deze consortia gemeen. Voor veel kennis, expertise en technologie op het gebied van offshore windenergie zijn de overwegend Franse concerns aangewezen op het buitenland. De kennis en ervaring over de uitvoer van projecten ligt dan ook gedeeltelijk in handen van landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland.

De ontwikkelingen in Frankrijk bieden dan ook kansen voor de buitenlandse ondernemingen omdat de toeleveringsketen nog moet worden gevormd en dat Franse studies aantonen dat er nog gaten zitten in de toeleveringsketen, met name op het gebied van turbines, transport, logistiek, fundatie en installatie. Afgezien van de turbines heeft de Nederlandse industrie de kennis en materialen in huis die in de Franse toeleveringsketen nog niet ontwikkeld zijn. De groei van de Franse economie en genoemde regio’s staat voorop en geldt als uitgangspunt in de beoordeling en de gunning van de tenders. ‘Local content’ (gesproken wordt over 80% te gunnen aan Franse hoofdaannemers) is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de projecten.

Offshore wind moet een nieuwe markt vormen voor MKB bedrijven in Normandië en Bretagne. Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met nicheproducten of voor bedrijven die de gaten in de toeleveringsketen kunnen opvullen en bereid zijn om lokaal een vestiging te openen of in de vorm van joint ventures met lokale MKB bedrijven een partnership aan te gaan.

Uw investering
Voor €950,- per bedrijf (ex. BTW) kunt u zich al inschrijven voor de missie. De bijkomende individuele kosten zoals reis, verblijf, individueel transport, tolk etc. zijn voor eigen rekening.

Inschrijven?
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet via de website van NL EVD Internationaal. Na uw aanmelding nemen wij direct contact met u op.
Let op: de inschrijving sluit op 14 mei 2012. Het maximum aantal deelnemers is: 15.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging FME-CWM, Nicole de Borst. T: 079 3531390 of E: nicole.de.borst@fme.nl. Binnen TRANSFER Consultancy kunt u contact opnemen met TRANSFER Head Office, Jan Willem van Bokhoven.