TRANSFER geeft tips over succesvol zaken doen in Brazilië in het Financieele Dagblad

16.04.2012 Auteur: Transfer Latin Business Consultancy


In navolging op het interview
dat Sven Kallen, directeur van TRANSFER Iberia, aan het Financieele Dagblad gaf met betrekking tot Mexico op 30 maart j.l., onderging ook algemeen directeur Gerald Baal het vragen(v)uurtje van Jorge Groen. Het interview vond plaats op 12 april, tijdens de economische handelsmissie naar Brazilië o.l.v. minister Schultz van Haegen. Tijdens deze handelsmissie verzorgde TRANSFER Consultancy de matchmaking voor de deelnemende bedrijven.

Over de aantrekkingskracht van Brazilië op ondernemers valt niet te twisten. Uitgezonderd het ‘dipje’ van plus 2,7% in 2011 groeit de Braziliaanse economie al jaren als kool. Voor dit jaar wordt de aanwas van het bruto binnenlandse product (bbp) geraamd tussen de 3,5% en 4%, een tempo waarvan Nederland alleen kan dromen. Bedrijven als TRANSFER Consultancy weten optimaal gebruik te maken van dergelijke ontwikkelingen. Gerald Baal benadrukt tijdens het interview nog maar eens hoe verschillend de manier van zakendoen is in Latino landen als Brazilië, ten opzichte van andere landen.

Tips voor ondernemen in Brazilië

  • Het beste is om een eigen vestiging te starten in het land, bemand door personeel met kennis van de Portugese taal en lokale gewoonten. Mocht een lokaal kantoor niet haalbaar zijn: bouw een persoonlijke relatie op met een Braziliaanse handelspartner. Ga lunchen, praat over voetbal en familie en stel onschuldige vragen;
  • Haastige spoed is in Brazilië nooit goed. Pas de budgetten en planning hierop aan;
  • Brazilianen doen zaken met mensen. Een zakenrelatie moet mogelijk opnieuw worden opgebouwd als lokale mensen vervangen worden; 
  • Brazilianen zijn vrij kritisch op hun land. Enthousiaste bijval van een buitenlander wordt echter niet op prijs gesteld;
  • Kennis van het Portugees is handig en wordt gewaardeerd door Brazilianen. Met een paar woorden Engels en Spaans lukt het meestal niet;
  • Beschouw Brazilië niet als een ontwikkelingsland. Ga op zoek naar een win-win situatie.
  • Brazilië is kampioen bureaucratie. Een foute letter in een contract kan maanden oponthoud betekenen. Een despachante (Portugees voor expediteur) kent het systeem van binnenuit en neemt bureaucratische hordes. Biedt nooit smeergeld aan om bureaucreatie te omzeilen. Er wordt goed gelet op buitenlandse ondernemers in Brazilië;
  • Lobby veel. Meer dan in Europa zijn goede vrienden belangrijk;
  • De Braziliaanse arbeidswetgeving en het belastingstelsel zijn complex. De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brazilië heeft een database met adviseurs;
  • Hiërarchie is belangrijk. Geef aan dat u beslissingsbevoegd bent. Van boven naar beneden gaan in een organisatie is makkelijker dan andersom;

Klik op deze link om het gehele artikel na te lezen. Tevens is het volgende artikel van Jorge Groen verschenen.

Indien u meer wilt weten over bovenstaande of de marktmogelijkheden voor uw bedrijf in Zuid-Europa of Latijns Amerika staan wij u graag vrijblijvend te woord.