Peru

Peru heeft zich in het afgelopen decennium ontwikkeld tot één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Deze economische groei is in belangrijke mate gestoeld op twee pijlers: private consumptie en investeringen. Met een groeiende middenklasse, een sterk stijgende internationale handel, een lage inflatie en een groeiende productiviteit bestaat er een sterke behoefte aan uitbreiding van productiemogelijkheden. Een tekort aan innovatie en achterstand in scholing spelen het land hierbij parten. Buitenlandse expertise en technologie zijn welkom in o.a. de volgende sectoren: landbouw, agro-industrie, visserij, bosbouw, textiel, mijnbouw, energie, petrochemie, haveninfrastructuur, watertechnologie en toerisme.

De Peruaanse markt biedt kortom kansen voor het internationaal georiënteerde Nederlandse bedrijfsleven. Om het potentieel van het land voor uw bedrijf te ontdekken biedt het uitvoeren van marktonderzoek in Peru uitkomst. Middels een marktonderzoek wordt u geïnformeerd over de specifieke omstandigheden, -ontwikkelingen en kansen die het Latijns-Amerikaanse land biedt. In geval van specifieke interesse in een bepaalde sector of regio kunt u ook een sectorstudie in Peru laten uitvoeren. Door middel van een sectorstudie krijgt u een diepgaand inzicht en een toekomstperspectief voor de sector van uw keuze.

De Peruaanse wet- en regelgeving verschilt in veel gevallen van de juridische omgeving in Nederland. Het is daarom van belang u voor te laten lichten over mogelijke rechtsgevolgen alvorens overeenkomsten te sluiten met Peruaanse partners. Transfer Consultancy verleent daarom juridisch & accountancyadvies in Peru. Voor het exporteren van producten bieden wij daarnaast exportondersteuning om uw intrede op de Peruaanse markt zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Bij het opbouwen van zakenrelaties, het selecteren van de juiste handelspartners en het vinden van de geschikte distributeur kunt u bovendien ondersteuning krijgen via partnerselectie in Peru.

Transfer Consultancy organiseert sinds 1996 handelsmissies naar Peru. Een handelsmissie verleent inzicht in de Peruaanse markt aan bedrijven variërende in de oriëntatiefase tot aan bedrijven met uitgesproken interesse in een bepaalde regio of sector door middel van bedrijfsbezoeken, matchmaking en beursbezoeken.

Wilt u meer weten over Peru, aantrekkelijke sectoren en marktkansen? Neem vrijblijvend contact met ons op!