Economische missie Brazilië o.l.v. staatssecretaris EL&I - 18 t/m 23 november 2012

05.06.2012 Auteur: NL EVD Internationaal

Wilt u zakendoen in Brazilië? Ga dan van 18 t/m 23 november mee met de economische missie naar Brasilia, Ribeirão Preto, Sao Paulo en Rio de Janeiro onder leiding van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland fungeert als zakelijk missieleider.


De missie loopt parallel aan het officiële bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden aan Brazilië.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezoekt Brazilië in dezelfde periode voor wetenschap, innovatie en creatieve industrie en sluit op onderdelen aan bij de economische missie.

Brazilië is de op vijf na grootste economie ter wereld en de grootste van Zuid-Amerika. Nederland beschouwt Brazilië als een belangrijke economische partner. Als één van de BRIC-landen wint Brazilië aan internationaal aanzien en is het zelfbewustzijn van de belangrijkste economie in Latijns-Amerika de afgelopen jaren flink toegenomen.

Focus op sectoren
Deze missie staat uitsluitend open voor bedrijven uit onderstaande sectoren:

  • agribusiness (Ribeirão Preto & Sao Paulo)
  • architectuur en design (Sao Paulo & Rio de Janeiro) definitieve deelname na selectie door Nederlands Architectuur Instituut of Premsela
  • luchtvaart (Sao Paulo & Sao José dos Campos) RESERVELIJST
  • (super)jachtbouw (Sao Paulo & Rio de Janeiro)
  • toeleveranciers WK 2014 en Olympische Spelen 2016 (stadionbouw, safety en security) (Sao Paulo & Rio de Janeiro)
  • waterveiligheid (stedelijk water, drainage, risicobeheer, FEWS) (Brasilia & Sao Paulo)
  • machinebouw en metaalbewerking (Sao Paulo & Rio de Janeiro), voor meer informatie zie elders op onze website
  • IT en technologieën t.a.v. milieu, nano, communicatie, elektronica, life sciences (Sao Paulo, Minas Gerais en Santa Catarina)

Indien uw bedrijf niet binnen deze sectoren valt, is deelname niet mogelijk.

Bedrijvenprogramma
Deze missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Braziliaanse (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Brazilië u te bieden heeft. TRANSFER is wederom gecontracteerd om de matchmaking te verzorgen voor diverse van de bovengenoemde sectoren. Tijdens officiële recepties en diners bestaat tevens de mogelijkheid bestaande relaties uit te nodigen en nieuwe contacten te leggen.

In het kort
Wat : Economische missie naar Brazilië
Wanneer : van 18 tot en met 23 november 2012
Waar : Brazilië; Brasilia, Ribeirão Preto, Sao Paulo en Rio de Janeiro
Aanmelden : uiterlijk 29 juni via aanmeldlink. Gelet op de grote belangstelling voor deze missie geldt dat deelname uitsluitend openstaat voor bedrijven uit de genoemde focussectoren en dat per bedrijf/organisatie één persoon kan deelnemen.
Kosten : 950 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau stelt een groepsarrangement samen voor reis en verblijf.
Organisatie : NL EVD Internationaal, in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Nederlandse ambassade in Brasilia.
Contact : NL EVD Internationaal, unit Missies en Projecten, Jos Hermsen (projectleider missie) telefoon: (088) 602 1078, e-mail: jos.hermsen@agentschapnl.nl